- Vad är Afasi?

Afasi

Afasi är en språkstörning som uppstår efter en hjärnskada. Det finns afasi av flera olika slag och av många olika svårighetsgrader. Det vanligaste är att afasi orsakas av stroke, det vill säga en propp eller en blödning i hjärnan. Men orsaken kan också vara en hjärnskada på grund av till exempel en olycka, en tumör eller en infektion.

Oftast har personer med afasi en helt normal tankeverksamhet. Det är bara språkförmågan som är nedsatt. Många har lätt att förstå vad andra säger, men svårt att uttrycka sig själva. Både förmågan att tala och skriva kan vara försämrad. Man vet vad man vill ha sagt, men hittar inte orden.
Ibland är det förståelsen av vad andra säger som är drabbad. En del av dem som förstår dåligt pratar mycket, men är ganska obegripliga. Några har svårt att känna igen siffror och att räkna.

En person med afasi kan ha så lindriga svårigheter att de knappast märks. Är afasin lindrig kan den gå över, eftersom hjärnan är formbar. Skador kan läka till viss del och friska delar av hjärnan kan kompensera för skadan. Andra med afasi är mycket hårt drabbade och förlorar det mesta av sitt språk. Men alla kan bli bättre med träning och stimulans och förbättringarna kan pågå livet ut, även om de brukar gå fortast i början.

Det kan vara mycket, mycket frustrerande att veta vad man vill ha sagt, men inte få fram det. Blir man stressad går det ännu sämre. Lika jobbigt kan det vara att inte längre förstå vad alla säger. Det är lätt att bli isolerad och tappa självförtroende när språkförmågan är nedsatt. Afasiföreningen i Göteborg satsar på att personer med afasi ska hjälpa varandra. Det har visat sig att när man förstår varandras problem blir det också lättare att samtala. Detta stärker självförtroendet och man kan komma tillbaka till ett aktivt liv.

Den som själv har intakt språkförmåga och som vill prata med en person med afasi, kan tänka på följande:

  • Ge samtalet väldigt mycket mera tid än du brukar.
  • Försök se till så att ingenting runtomkring stör.
  • Upprepa gärna det din samtalspartner säger för att kolla om du har fattat rätt.
  • Var inte för snabb med att fylla i det du tror att din samtalspartner menar. Ge i första hand mer tid.
  • Använd själv ett lättbegripligt språk med enkla ord och korta meningar.
  • Byt inte ämne i onödan. Var tydlig med att du byter ämne.
  • Ta gester och ledtrådar i omgivningen till hjälp. Peka och visa.
  • Om ni kör fast, släpp ämnet och kom tillbaka senare.

Dysartri

Dysartri är en talstörning som inte drabbar själva språkförmågan. Vid dysartri är det muskelgrupper som styr tungan, läpparna och käken som fungerar dåligt. Talet kan bli långsamt, otydligt och svagt. De som drabbats av dysartri har ingen egen organisation, men de är välkomna som medlemmar i Afasiföreningen.